Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

12-05-2021

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS PHÚC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0941591555. Email: thcs_phuctrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsphuctrach.edu.vn