Skip to Content
Sign In

20200916090821.jpg

16-09-2020

20200916090821.jpg (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Trạch Phúc thcs, 9/16/20 9:08 AM

Version 1.0

Last Updated by Trạch Phúc thcs
9/16/20 9:08 AM
Status: Approved
Download (1.7MB) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 2 Months Ago 1.7MB

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS PHÚC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0941591555. Email: thcs_phuctrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsphuctrach.edu.vn