Skip to Content
Sign In

20190329141156.218.jpg

29-03-2019

20190329141156.218.jpg (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Trạch Phúc thcs, 3/29/19 2:11 PM

Version 1.0

Last Updated by Trạch Phúc thcs
3/29/19 2:11 PM
Status: Approved
Download (72k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 1 Year Ago 72k

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS PHÚC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0941591555. Email: thcs_phuctrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsphuctrach.edu.vn